Com Treballem

Analitzem els punt forts i dèbils de l’àrea a optimitzar / desenvolupar. Disposem de diferents eines d’avaluació: auditories comercials, competències personals…

Definim el model de desenvolupament de comú acord amb els nostres clients.

Transmetem els models de gestió i/o habilitats definides.

Aportem coaching i seguiment per a fer sòlids i permanents els canvis en els comportaments.

Planifiquem, amb els nostres clients, un aprenentatge continu i consolidació del model.