La Dimensió més Desconeguda

Analitzar i optimitzar els processos de venda.
Identificar les eficiències actuals del procés comercial.
Identificar les ineficiències
Definir els Processos, Ràtios i els Factors d’Èxit per assegurar l’Estratègia de la Companyia.