Què fem

Ajudem els nostres clients a aconseguir els seus objectius de negoci optimitzant l’eficàcia del seu col·lectiu comercial.

Ajudem a implementar estratègies comercials, a prendre decisions estratègiques comercials, ja siguin referents a factors externs (entorn) com a factors interns (companyia) i personals.

Aportem Consultoria d’investigació ajudant a fer les passes adequades a les empreses en àrees clau com:


  • Su oferta de productos y L’oferta de productes i serveis, processos i equips de venda, relacions amb els clients i els mercats, l’opinió dels treballadors,...
  • La implementació de les estratègies comercials sobre els dos eixos que incideixen en l’activitat comercial.
Optimitzem el desenvolupament dels processos comercials:
  • Adquirir nous clients
  • Fidelitzar els clients existents
  • Assegurar el llançament de productes
  • Incrementar la participació dels clients
  • Desenvolupar la venda creuada
Fent-los més exitosos, eficients, ràpids i segurs.
Desenvolupem les habilitats comercials dels equips de venda

Alineem les competències dels col·lectius comercials amb les estratègies de la companyia:
  • Definir les competències rellevants que es requereixen
  • Avaluar les competències personals